obsah

Okresní státní zastupitelství v Domažlicích

OSZ Domažlice


Vítáme Vás na internetových stránkách 

 OSZ Domažlice 

Veškeré informace můžete získat na adrese:

Okresní státní zastupitelství Domažlice, Komenského 8, 344 50 Domažlice

                 popis.Text                                              popis.Text

Telefon:  37786 7951                                                 Fax:     37786 7965 

E-mail adresa:    podatelna@osz.dom.justice.cz 

Podání a trestní oznámení je možno doručovat i formou elektronické zprávy s následujícími požadavky:

Formát textových souborů:  Word 97/2000 (*.doc nebo *.rtf)

Datový nosič:  disketa 3,5' - 1,44MB.

ePodatelna