obsah

Okresní státní zastupitelství v Domažlicích

Elektronická podatelna

 

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit vůči státnímu zastupitelství právní úkony v elektronické podobě:

  • podání k výkonu působnosti státního zastupitelství podle § 16a zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů
  • stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnaců státního zastupitelství podle § 16b zák. č. 283/1993 Sb.,            o státním zastupitelství, ve znění pozdějších právních předpisů
  • podání podle trestního řádu - § 59 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),      ve znění pozdějších právních předpisů
  • žádosti o podání informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních ptředpisů
  • zák. č. 227/2002 Sb., o elektronickém podpisu
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
  • vyhláška Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
  • instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 13/2002-OI-SPO, o používání elektronického podpisu     v resortu spravedlnosti
  • pokyn obecné povahy Nejvyššího státního zastupitelství č. 7/2004 ze dne 25. 10. 2004, jímž se vydává kancelářský řád státního zastupitelství.

 

Kontakt na elektronickou podatelnou:

e-mail: podatelna@osz.dom.justice.cz

 

Seznam oprávněných zaměstnanců OSZ v Domažlicích, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

 

Zimolová Romana 

Krčmáriková Lucie

 

Kvalifikovaný certifikát vydala Česká pošta s.p.

 

 

Požadavky na formát a nosič doručené elektronické zprávy:

Formát textových souborů: WORD 97/2000 (*.doc, *.rtf)

Datový nosič: disketa 3,5" 1,44 MB

 

Přijímání a odesílání datových zpráv opatřených elektronickým podpisem zajišťuje elektronická podatelna Okresního státního zastupitelství v Domažlicích: elektronnická adresa - podatelna@osz.dom.justice.cz.

Datové zprávy v elektronické podobě jsou přijímány na technickém nosiči formou diskety 3,5" s kapacitou 1,44 MB se souborovým systémem FAT16, příp. na CD.

Elektronická podatelna přijímá podání ve formátu *.doc,*.docx (WORD 97 až 2007), *.pdf, *.pdf/a, *.txt, *.rtf, *.htm, *.html, *.xls, *.xlsx, *.zfo

Doručená datová zpráva opatřená elektronickým podpisem se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Příjem ostatních datových zpráv (bez elektronického podpisu) bude potvrzen pouze na vyžádání odesílatele.

Pokud potvrzení doručení zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

ePodatelna