obsah

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2017

Vrchní státní zastupitelství v Praze shledává za důležitý veřejný zájem informovat v nutné míře obecnosti o výsledku dohledového přezkumu postupu státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze, podle § 12d zákona o státním zastupitelství, ve věci označované ve veřejném prostoru jako „kauza Čapí hnízdo“.

Námitkám uvedeným v podnětu k výkonu dohledu osobami jednajícími jménem právnické osoby se vztahem k prověřované trestní věci nebylo možno přiznat jakoukoli důvodnost a o tomto závěru je podatel vyrozuměn.

Dohledový přezkum byl vykonán i nad rámec konkrétních námitek podatele. Policejní orgán Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a dozorový státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze se zabývají možnou trestněprávní odpovědností komplexně a v celé šíři, přičemž v jejich činnosti nebylo zjištěno významné pochybení. Je však zároveň nutno konstatovat, že délka dosavadního řízení je jen hraničně akceptovatelná. Jde nepochybně o trestní věc komplikovanou a rozsáhlou, když současně lze zaznamenat procesní neochotu k součinnosti ze stran některých privátních subjektů, která zpomaluje postup řízení.  
    
Dozorovému státnímu zástupci bylo ze strany VSZ v Praze uloženo provedení konkrétních úkolů a zároveň byl upozorněn na povinnost aktivně uplatňovat všechny zákonné procesní instituty, pokud postoj některých subjektů může vést ke zbytečným průtahům v trestním řízení.  

 

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
vrchní státní zástupkyně v Praze

ePodatelna