obsah

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Tisková zpráva ze dne 15. 5. 2017

S ohledem na některá nepřesná a zkreslující mediální sdělení ohledně výzvy VSZ v Praze (viz níže), která tuto hodnotí jako nepřípustný zásah do  svobody médií, považujeme za nutné informovat, že státní zástupce postupuje podle zákona opírajíc se o konstantní judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, nálezy  Ústavního soudu a  v neposlední řadě o rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 5 To 20/2016. 

Vrchní statní zastupitelství plně respektuje význam svobodných médii pro fungování demokratického právního státu a právo na přístup k informaci přesto bylo  již opakovaně i v minulosti nuceno v obdobné procesní situaci (vazební řízení) přijmout opatření k ochraně další významné hodnoty, kterou představuje právo na fair proces a naplnění účelu trestního řízení.


Vedení Vrchního státního zastupitelství v Praze

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
vrchní státní zástupkyně v Praze

JUDr. Adam Bašný
náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze

ePodatelna