obsah

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Tisková zpráva ze dne 8. 11. 2019

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze sděluje, že dne 23.10.2019 podal k Okresnímu soudu pro Prahu – západ obžalobu na bývalého příslušníka Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality pro zločin podvod podle § 209 odst. 1,4 písm. d) tr. zákoníku. Na další 3 osoby pak byla podána obžaloba pro zločin podplacení podle § 332 odst. 1, alinea první, odst. 2 písm. a), b) tr. zákoníku, a pro další zločin podplacení podle § 332 odst. 1, alinea první, odst. 2 písm. a), b) tr. zákoníku formou pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, osoba č. 2) pro zločin podplacení podle § 332 odst. 1, alinea první, odst. 2 písm. a), b) tr. zákoníku, osoba č. 3) pro zločin podplacení podle § 332 odst. 1, alinea první, odst. 2 písm. a), b) tr. zákoníku formou pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku.

Předmětem obžaloby je podvodné jednání bývalého příslušníka ÚOKFK, který za úplatu sliboval poskytnutí ochrany a případné intervence v rámci vedeného trestního řízení dalším osobám. Současně jsou obžalovány další osoby z korupčního jednání vůči tomuto bývalému policistovi, kdy za poskytnutí finančních prostředků očekávali zařízení prospěchu v proti nim vedeném trestním řízení.

 

Mgr. Pavel Prygl
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

ePodatelna