obsah

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Tisková zpráva ze dne 5. 8. 2019

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podal dne 31.7.2019 k Městskému soudu v Praze obžalobu na tři bývalé úředníky bývalého Pozemkového úřadu Praha, obviněné ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a, c) tr. zákona, zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a, b) tr. zákoníku, zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. d), odst. 3 písm. a, b) tr. zákoníku a trestných činů maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti podle § 159 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákona, kterých se měli dopustit v souvislosti s vydáním celkem sedmi rozhodnutí podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku v letech 2009 až 2012 ve věci restituce tzv. Bečvářova statku. Jejich jednáním měla být způsobena škoda především České republice, případně její vznik ještě hrozí, a to v celkové výši nejméně 1,4 mld. Kč.


JUDr. Jiří Pražák
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

ePodatelna