obsah

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Tisková zpráva ze dne 16. 10. 2018

Dne 18.9.2018 zadržel policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Odbor zločineckých struktur, osm fyzických osob původem z Ruské federace a Vietnamské socialistické republiky. Ještě téhož dne byly všechny osoby obviněny ze spáchání zločinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, odst. 3 písm. a), písm. b), odst. 4 písm. c), odst. 5 písm. b) trestního zákoníku a zločinu účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea druhá trestního zákoníku. Čtyři z těchto osob byly dále obviněny ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. b), c) trestního zákoníku. Uvedených zločinů se obvinění měli dopustit tím, že neoprávněně zasahovali do činnosti registrační systémů určených k podávání žádostí o povolení k pobytu na území České republiky, čímž měli narušit činnost Ministerstva zahraničních věcí ČR. Trestnou činností získali obvinění prospěch v řádech stovek milionů Kč.
 
Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze podala k Obvodnímu soudu pro Prahu7 návrh na vzetí všech obviněných do vazby z důvodů dle § 67 písm. a), b), c) trestního řádu. Soud tento návrh v plném rozsahu akceptoval.
 
 
Mgr. Petra Ullrichová
státní zástupkyně
Vrchního státního zastupitelství v Praze

ePodatelna