obsah

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Výroční zpráva za rok 2015 - poskytování informací

9 SPR  13/2016 - 6                                                                                     Praha 18. 1. 2016                                                                                  

 

 

Výroční zpráva o činnosti Vrchního státního zastupitelství v Praze v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015

 

 

Počet podaných žádostí o informace

(§ 18 odst. 1 písm. a) zákona)

51

 

 

Žádosti vyhověno

19

 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (i částečném)

       

24

 

Žádost odložena

7

 

Počet podaných odvolání (rozkladů) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

(§ 18 odst. 1 písm. b) zákona)

 

1

Jednalo se o žádost z konce   roku 2014, odvolání podáno v roce 2015

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

( § 18 odst. 1 písm. c) zákona)

 

 

1

MS v Praze 9 A 184/2012-107 (v příloze)

Přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudním řízením

( § 18 odst. 1 písm. c) zákona)

 

3.000,-

Náhrada nákladů řízení (soudní poplatek) – viz výše

Výčet poskytnutých výhradních licencí

(§ 18 odst. 1 písm. d) zákona)

 

-

 

Počet stížností podaných podle § 16a zákona

( § 18 odst. 1 písm. e) zákona)

 

-

 

Další informace  vztahující se k uplatňování zákona (§ 18 odst. 1 písm. f) zákona)

 

-

 

 

Pozn.: 1 žádost byla vzata zpět.

 

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

vrchní státní zástupkyně

 

 

Příloha

ePodatelna