obsah

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

soud1.JPG     

Okresní soud

Strojírenská 28           

Žďár nad Sázavou

591 19

 

Přístup do budovy i všechny prostory jsou

BEZBARIEROVÉ

 

elektronická podatelna  popis.Text

telefon: 566 682 611

fax: 546 582 110

podatelna@osoud.zds.justice.cz

 

ID Datové schránky soudu - 7a4abf8

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou je založen ze zákona, a to přímo článkem 90 Ústavy ČR zveřejněné pod č. 1/93 Sb. Dalším předpisem upravujícím postavení soudu je zákon č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům a rozhodovaly o vině a trestu za trestné činy.

Při svém rozhodování se soudy po procesní stránce řídí zejména zákonem č. 99/63 Sb. - občanský soudní řád a zákonem č. 141/61 Sb. - trestní řád. Po hmotné stránce pak celým právním řádem České republiky

ePodatelna