obsah

Obvodní soud pro Prahu 10

Opatření předsedy soudu

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 4

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 6

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 8

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 9

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 10

 

ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10


Obvodní soud pro Prahu 4 pod č.j. 40 Spr 730/2013

Obvodní soud pro Prahu 6 pod č.j. 31 Spr 395/2012

Obvodní soud pro Prahu 8 pod č.j. 40 Spr 495/2013

Obvodní soud pro Prahu 9 pod č.j. 30 Spr 477/2013

Obvodní soud pro Prahu 10 pod č.j. 39 Spr 494/2013

 

Opatření

předsedů Obvodních soudů pro Prahu 4, 6, 8, 9 a 10 ze dne 30. dubna 2013, o povinnosti advokátů, notářů a soudních exekutorů podrobit se při vstupu do budovy Justičního areálu na Míčánkách osobní prohlídce a prohlídce

všech věcí, které mají u sebe

ČI. I

Podle § 7 odst. 2 věta druhá zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou advokáti, notáři a soudní exekutoři za účelem zjištění, zda neporušují zákaz vstupu do budovy soudu se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek, povinni se podrobit při vstupu do budovy osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které mají u sebe.

ČI. II

(1)  Zrušuje se :

1.      Opatření předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 4.8.2011,

         č.j. ÚOO 11/2011

2.      Opatření předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 19.7.2011,

         č.j. Spr 718/2011

    3.       Opatření předsedy Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 19.7.2011,

               č.j. Spr 856/2011

    4.       Opatření předsedy Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 19.7.2011,

               č.j. 39 Spr 568/2011

 

(2)  Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. května 2013.

 

ePodatelna