obsah

Obvodní soud pro Prahu 10

Podávání návrhů ve věcech dle § 400 a násl. z.ř.s.

 

 

Podávání návrhů  na nařízení předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

 

 

 

 

            Návrhy na předběžná opatření podle § 400 a násl. z.ř.s.  – "domácí násilí", určená Obvodnímu soudu pro Prahu 10, se v mimopracovní době podávají osobně v Justičním areálu Na Míčánkách se sídlem v Praze 10, ul. 28. pluku 1533/29b.

 

            Z technických důvodů nelze bezprostředně reagovat na elektronická podání zasílaná mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního volna. Je ale možno telefonicky kontaktovat operačního důstojníka Policie ČR na lince 158, který přijme telefonické oznámení a učiní příslušná opatření.

 

 

Mgr. Michal Výtisk v.r.

předseda

Obvodního soudu pro Prahu 10

ePodatelna