obsah

Obvodní soud pro Prahu 1

Rozvrh práce pro rok 2011

Listopad 2011:

Opatření od 1.11.2011 - trest

Opatření od 22.11.2011 - civil

Opatření od 22.11.2011 - trest

Říjen 2011:

Opatření od 1.10.2011 - civil

Opatření od 1.10.2011 - trest

Opatření od 10.10.2011

Září 2011:

Opatření od 1.9.2011

Červenec 2011:

Opatření od 1.7.2011

Květen 2011:

Opatření od 1.5.2011

Opatření od 27.5.2011

Duben 2011:

Opatření od 1.4.2011 - civil

Opatření od 1.4.2011 - trest

Únor 2011:

Opatření od 1.2.2011 - správa

Opatření od 1.2.2011 - trest

Opatření od 22.2.2011 - civil

Leden 2011:

Rozvrh práce 2011 - obecná část

Rozvrh práce 2011 - občanskoprávní úsek

Rozvrh práce 2011 - trestní úsek

ePodatelna