obsah

Okresní soud v Prachaticích

Informace k předběžným opatřením

 

Okresní soud v Prachaticích

Pivovarská 3, 383 18, Prachatice

Tel: 388 305 111; Fax: 388 305 154; e-mail: podatelna@osoud.ptc.justice.cz

 

15 Spr 125/2015

 

INFORMACE

K PŘEDBĚŽNÝM OPATŘENÍM

s účinností od 1. 3. 2015

pro účely podání předběžného opatření

 

 

§ 74 o.s.ř. a násl., § 102 o.s.ř. a násl., § 452 z.ř.s. a násl.

 

V mimopracovní době volejte telefonní číslo 737 247 078.

 

Číslo účtu, na který lze složit jistotu podle § 75b o.s.ř.: 6015-1821281/0710

 

Variabilní symbol: 73

 

 

V Prachaticích dne 27. 2. 2015

 

Mgr. Milada Trůblová

předsedkyně Okresního soudu v Prachaticích

 

ePodatelna