obsah

Okresní soud v Prachaticích

Bezbariérový přístup

Informace pro občany se zdravotním handicapem

 

      Budova Okresního soudu v Prachaticích je bezbariérově přístupná pouze v části 1. nadzemního podlaží (přízemí), a to z ulice Malé náměstí. V této části budovy se nachází služebna justiční stráže, podatelna, informační centrum, jednací síň č. 3 a bezbariérové sociální zařízení. Nahlížení do spisů a vyznačování doložek právní moci je možné v informačním centru - kanceláři č. 10.

 

Rozměry dveří:

vchodové dveře dvoukřídlé - šířka dveří 1600 mm

dveře kanceláří - šířka 800 mm

dveře bezbariérového WC – šířka 800 mm

dveře do jednací místnosti č. 3 (v přízemí) – jednokřídlé – šířka 800 mm

dveře do jednací místnosti č. 17 (v 1. patře) – dvoukřídlé – šířka 1450 mm

dveře do jednací místnosti č. 18 (v 1. patře) – dvoukřídlé – šířka 1450 mm

dveře do jednací síně č. 26 (ve 2. patře) - jednokřídlé – šířka 800 mm.

 

     Přístup do jednotlivých pater budovy okresního soudu je pouze vnitřním schodištěm. Jednací síně nejsou osazeny indukční smyčkou. Nejbližší vyhrazené parkovací místo pro ZTP se nachází na parkovišti v ulici Pivovarská u budovy pošty ve vzdálenosti cca 60 metrů od budovy okresního soudu.

 

ePodatelna