obsah

Okresní soud v Prachaticích

Kamerový systém

INFORMACE O MONITOROVÁNÍ PROSTOR KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Provozovatel kamerového systému:

 

Okresní soud v Prachaticích, Pivovarská 3, 383 18 Prachatice

 

informuje, že vnitřní i vnější prostory objektu budovy okresního soudu

 

na adrese: Pivovarská 3, Prachatice

 

jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamovým zařízením.

 

Účelem použití kamerového systému je zvýšení ochrany utajovaných

informací, zajištění pořádku a bezpečnosti justiční stráží v souladu

s ust.§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 555/1992 Sb., o vězeňské službě

a justiční stráži České republiky,ve znění pozdějších předpisů, dále

monitorování eskortace vězňů, řešení stížností na nepřiměřenost,

či neoprávněnost zásahu justiční stráže, ochranu majetku, prevence

před vandalismem a ochrana života a zdraví .

 

Přístup k záznamům mají bezpečnostní ředitel, správce sítě, justiční stráž.

 

Záznamy mohou být předány pouze správním orgánům, orgánům činným

v trestním řízení nebo přestupkovém řízení nebo při řešení správních deliktů.

 

Subjekty údajů mají právo přístupu ke svým osobním údajům z kamerového

systému za podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 Bližší informace podá: Jan Křiváček, bezpečnostní ředitel, kontakt: 388 305 101

ePodatelna