obsah

Krajský soud v Brně

Základní informace

Krajský soud v Brně

Budova soudu, informace kde nás najdete - fotky

Úřední hodiny

Údaje o pracovní době pro styk s veřejností na pracovištích Rooseveltova, Husova, pobočka ve Zlíně a pobočka v Jihlavě.

Informační centrum Husova

DNE 18. 8. 2014 BYL ZAHÁJEN PROVOZ INFORMAČNÍHO CENTRA NA PRACOVIŠTI KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ HUSOVA 15 pro agendy Cm + Sm, úpadková řízení a veřejné rejstříky. Informační centrum je umístěno v přízemí budovy Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, číslo dveří 011.

Informační centrum Rooseveltova

Informace pro agendu občanskoprávní, trestní a správní. Přízemí budovy na ulici Rooseveltova 16, dv. č. 05 – chodba napravo od hlavního vchodu, vedle pokladny krajského soudu.

Organizační struktura KS v Brně

Vedení krajského soudu; Pracoviště KS Rooseveltova, Husova, pobočka Zlín a pobočka Jihlava; Okresní soudy v působnosti KS v Brně. Více najdete na infoDesce - Krajský soud v Brně - Skupiny podle agendy - Všeobecné informace - Informace dle vyhlášky 442/2006 Sb. - Organizační struktura.

Strana 1/2

ePodatelna