obsah

Okresní soud v Mladé Boleslavi

Okresní soud v Mladé Boleslavi

popis.Text

 

 

Adresa soudu:

Okresní soud v Mladé Boleslavi

nám. Republiky čp. 100

293 05  Mladá Boleslav III.

 

 

Internetové stránkyhttp://www.portal.justice.cz/

 

 

Organizační struktura soudu

 

 

Infocentrum (telefonní ústředna):         Tel.:     + 420 326 377 500    

(= přepojení na příslušné kanceláře) 

 

 

 

 

Předsedkyně soudu:                   

Mgr. Kateřina   S t a r á                               Tel.:     + 420 326 377 538

 

Místopředseda soudu pro trestní úsek:         

Mgr. Martin   M o c                                     Tel.:     + 420 326 377 547

 

Místopředseda soudu pro civilní úsek:

Mgr. Pavel   R o z s y p a l                           Tel.:     + 420 326 377 556

 

Ředitelka správy soudu:

Ing. Zdena   N ě m e č k o v á                       Tel:      + 420 326 377 537

 

 

Faxy:     +420 326 377 599 - infocentrum (podatelna+pokladna)

 

 

E-mail:     podatelna@osoud.mlb.justice.cz

 

 

E-mail pro nahlížení do spisů:    infocentrum@osoud.mlb.justice.cz

 

 

Datová schránka:  jiuabxj

 

 

Podání adresovaná soudu:

Podání adresovaná soudu se podávají osobně v informačním centru soudu, kde sídlí i podatelna (číslo dveří 103/přízemí) v pracovní dny po celou pracovní dobu. Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání minimálně patrno, kterému soudu je určeno, kdo jej činí, které věci se týká, co sleduje, musí být podepsáno a datováno (viz § 42 občanského soudního řádu, § 79 občanského soudního řádu – z. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel).

 

·        Podání s kolkovými známkami se přijímají v č. dv. 103/přízemí.

·        Příjem návrhů na nařízení předběžného opatření dle § 76a o.s.ř. po celou pracovní dobu č. dv. 103/přízemí.

·       Seznam znalců a tlumočníků, příp. překladatelů – orientační tabule umístěná ve vestibulu soudu, příp. č. dv. 220/I. poschodí – Jana Johnová, dozorčí úřednice a správkyně aplikací zdejšího soudu, event. internetové stránky www.justice.cz.

·       Stížnosti účastníků se přijímají v písemné formě v č.dv. 103/přízemí, osobně v návštěvních hodinách u předsedkyně soudu na č. dv. 225/I. pochodí.

 

 Podání zasílaná v elektronické podobě - viz záložka Informace o příjmu podání v elektronické podobě.

ePodatelna