obsah

Okresní soud v Karlových Varech

Okresní soud v Karlových Varech


 

Budova soudu je volně stojící třípatrová budova se středním rizalitem, zvýrazněným náročně komponovaným portálem, lemovaným sloupy s pilastry, nesoucími sochařskou výzdobu. Symetrii porušuje věžový nástavec s arkýřem v pravé krajní ose průčelí, který vrcholí bání s lucernou. Dílo arch. Förstera, dokončené roku 1907 tvoří náročnou součást mětského interieru.

     Objekt byl ministerstvem kultury ČR v roce 1991 prohlášen v souladu se zákonem č. 20/87 Sb. o státní památkové péči za kulturní památku.

     Budova byla vždy užívána jako soud.

     Budova Okresního soudu je situována ve středu města v ulici Moskevské č. 17.

     Zde nás najdete :

ePodatelna