obsah

Okresní soud v Chomutově

Úřední hodiny

 

Pracovní doba určená pro zaměstnance soudu: 

6:00 – 18:00 hod.  - pružná se čtyřtýdenním vyrovnáním 

 

 

Pevná pracovní doba

 

8:00 – 13:00 hod.

Přestávka na oběd v trvání 30 minut

11:00 – 12:00 hod.

 

Podatelna:                                                   Pondělí                                       7:30 - 16:30

                                                                     Úterý - Čtvrtek                           7:30 - 15:30

                                                                     Pátek                                          7:30 - 15:00

 

Infocentrum:

 

 

úřední hodiny

 

(v době od 11:00 do 12:00 hod provoz omezen, poslední klient infocentra bude obsloužen 15 minut před koncem úředních hodin)

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00 – 11:00

8:00 – 11:00

8:00 – 11:00

8:00 – 11:00

8:00 – 11:00

12:00 – 16:30

12:00 – 15:00

12:00 – 15:30

12:00 – 15:00

12:00 – 14:00

Nahlížení do spisů:

Oddělení C, EXE, E, P, NC, D – Infocentrum C (ulice Na Příkopech)

Oddělení T  – Infocentrum T (ulice Partyzánská)

 

 

 

 

Nahlížení do spisu je nutné předem telefonicky domluvit k zajištění spisu k nahlížení. V den jednání nebude spis k dispozici.

 

 

 

 

Návštěvní dny u předsedkyně soudu na objednání na tel. č. 474 698 369:

Úterý (popř. individuálně lze dohodnout i jiný termín)

8:30 – 11:00 hod.

Návštěvní dny u místopředsedů soudu na objednání na tel. č. 474 698 369:

pro civilní úsek:     středa

8:30 – 11:00 hod.

pro trestní úsek:     úterý

8:30 – 11:00 hod.

Podávání stížností: kromě možnosti učinit stížnost písemně lze i ústně každou středu u ředitelky správy soudu

kancelář č. dveří 372 na telefonické objednání.

Stížnosti vyřizuje předsedkyně soudu

8:00 – 11:00 hod. 
13:00 – 14:00 hod.

 

Pokladna: každý den prodej kolků, přijímání a vyplácení hotovosti:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

8:00 - 11:00

8:00 - 11:00

8:00 – 11:00

8:00 – 11:00

8:00 – 11:00

12:00 – 16:30

12:00 – 15:00

12:00 – 15:30

12:00 – 15:00

12:00 – 14:00

ePodatelna