obsah

Okresní soud v Bruntále

Příjem žádostí a dalších podání

Okresní soud v Bruntále a Okresní soud v Bruntále - pobočka v Krnově

Příjem návrhů, žádostí, hotovostí a dalších podání

a)     Osobní podání

U Okresního soudu  v Bruntále veškerá písemná podání přijímají se v podatelně soudu – přízemí č. dveří 031A v pracovní dny v pracovní době

U Okresního soudu v Bruntále - pobočky v Krnově  veškerá písemná podání  přijímají se v podatelně soudu – přízemí č. dveří 109 v pracovní dny v pracovní době

b) Elektronická podání

U Okresního soudu v Bruntále – příjem elektronických podání s elektronickým podpisem probíhá nepřetržitě na adrese podatelna@osoud.bru.justice.cz

U Okresního soudu v Bruntále - pobočky v Krnově – příjem elektronických podání s elektronickým podpisem probíhá nepřetržitě na adrese podatelna.krnov@osoud.bru.justice.cz

Prostřednictvím datové schránky – pro obě pracoviště

ID datové schránky soudu: xgdaer4

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách http://www.datoveschranky.info/

 Zpracování přijatých elektronických podání v pracovní dny v pracovní době.

c)      Podání týkající se speciálních předběžných opatření o víkendech a svátcích :  Předběžné opatření proti domácímu násilí dle § 405 a násl. ZŘS * a předběžné opatření o úpravě poměrů dítěte dle § 452 a násl. ZŘS*

*(Zákon 262/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních)

Speciální kontakt pro uvedená předběžná opatření pro obě pracoviště : sluzby@osoud.bru.justice.cz

 

d)     Hotovost, včetně plateb na pohledávky soudu či soudní poplatky

U Okresního soudu  v Bruntále -  lze skládat v pokladně soudu I. patro,  budova A č. dveří 108A v době určené pro styk s veřejností.

U Okresního soudu v Bruntále - pobočka v Krnově - lze skládat v pokladně soudu přízemí, č. dveří 109 v době určené pro styk s veřejností pouze v pondělí od 8.00 -  11.00 hod, poté od 12.00 - 15.30 hod a ve středu od 8.00 - 11.00 hod, poté od 12.00 hod do 15.00 hod.

 

 

ePodatelna