obsah

Okresní soud v Berouně

Orientační tabule

 

Podatelna soudu:

Jana Pelikánová    Tel.: 311 604 500         

E-mail: jpelikanova@osoud.ber.justice.cz

Fax: 257 005 053

Otevírací doba je zajištěna nepřetržitě během pracovní doby.

 

Infocentrum:

 

Lucie Valešová   Tel.: 311 604 548, mob.: 601 340 946

E-mail: infocentrum@osoud.ber.justice.cz

 

Elektronická podatelna:     podatelna@osoud.ber.justice.cz

Jen tato e-mailová adresa soudu je určena pro přijetí podání s elektronickým podpisem.

 

Sekretariát:               

Marcela Hrušková, č. dv. 41/II. patro

Tel.: 311 604 541, E-mail: mhruskova@osoud.ber.justice.cz

 

Personální oddělení:                        

Ing. Karla Kadlecová, č. dv. 7/přízemí

Tel.: 311 604 507, E-mail: kkadlecova@osoud.ber.justice.cz

 

Účtárna:                                           

Alena Bláhová,  č. dv. 8/přízemí

Tel.: 311 604 508, E-mail: ablahova@osoud.ber.justice.cz

 

Nataša Vrátná,  č. dv. 3/přízemí

Tel.: 311 604 503, E-mail: nvratna@osoud.ber.justice.cz

 

Oddělení vymáhání pohledávek:     

Naděžda Nedbalová, č. dv. 9/přízemí

Tel.: 311 604 509, E-mail: nnedbalova@osoud.ber.justice.cz

 

Soudní vykonavatelka:           

Vanda Roziňáková, č. dv. 21/I.patro

Tel.: 311 604 521, E-mail: vrozinakova@osoud.ber.justice.cz

 

Hospodářka:                         

Marie Dobřemyslová,  č. dv. 2/přízemí

Tel.: 311 604 502, E-mail: mdobremyslova@osoud.ber.justice.cz

  

Správkyně aplikace:                         

Zuzana Dobrá,  č. dv. 23/I.patro   

Tel.: 311 604 523, E-mail: zdobra@osoud.ber.justice.cz

 

Občansko-právní oddělení:  

 

Vedoucí civilní kanceláře:

(senát 23 Nc – nejasná podání) 

Zuzana Dobrá,  č. dv. 23/I.patro   

Tel.: 311 604 523, E-mail: zdobra@osoud.ber.justice.cz

 

Vedoucí civilní kanceláře:    

(senáty předsedů senátů Mgr. Moniky Oliveriusové, JUDr. Tomáše Štindla, JUDr. Markéty Švarcové)

Monika Frydryšková, č. dv. 22/I.patro

Tel.: 311 604 522, E-mail: mfrydryskova@osoud.ber.justice.cz

 

Vedoucí civilní kanceláře:               

(senáty předsedů senátů JUDr. Ing. Dagmar Langové, Mgr. Kristiny Pavlisové, Mgr. Marcely Součkové,  21 Cd)

Andrea Šímová ,  č. dv. 20/I.patro

Tel.: 311 604 520, E-mail: asimova@osoud.ber.justice.cz.

 

Vyšší soudní úředníci:                      

                      

Monika Kloboučníková, č. dv. 27/I. patro

Tel.: 311 604 527, E-mail: mkloboucnikova@osoud.ber.justice.cz

 

Bc. Radek Hipča, č. dv. 26a/I. patro

Tel.: 311 604 529, E-mail: rhipca@osoud.ber.justice.cz

 

Jiřina Nováková, č. dv. 44/II. patro

Tel.: 311 604 544, E-mail: jnovakova@osoud.ber.justice.cz

 

Vedoucí opatrovnického oddělení:  

Ivana Kuncová,  č. dv. 18/I.patro

Tel.: 311 604 518, E-mail: ikuncova@osoud.ber.justice.cz

Věci svéprávnosti:

Pavlína Mohsenová,  č. dv. 26/I.patro

Tel.: 311 604 526, E-mail: pmohsenova@osoud.ber.justice.cz 

 

Oddělení dědického řízení:   

(soudní úschovy)

Pavlína Mohsenová,  č. dv. 26/I.patro

Tel.: 311 604 526, E-mail: pmohsenova@osoud.ber.justice.cz                  

  

Vedení okresního soudu:

 

Předseda okresního soudu: 

neobsazeno

  

Místopředseda okresního soudu: 

Mgr. Aleš Grombíř, pověřený zastupováním funkce předsedy soudu

č. dv. 324/III. patro, detašované pracoviště

Tel.: 311 604 574, E-mail: agrombir@osoud.ber.justice.cz

 

Návštěvy u místopředsedy soudu (po předchozím objednání):                

Úterý:  9:00 - 11:00 hodin a 13:00 - 15:00 hodin

 

Předsedkyně senátu okresního soudu: 

Mgr. Kristina Pavlisová, pověřená zastupováním funkce místopředsedkyně soudu

č. dv. 42/II. patro

Tel.: 311 604 542, E-mail: kpavlisova@osoud.ber.justice.cz

 

Ředitelka správy okresního soudu:  

Ing. Monika Machová,  č. dv. 5/přízemí

Tel.: 311 604 505, E-mail: mmachova@osoud.ber.justice.cz

 

Tiskový mluvčí

JUDr. Tomáš Štindl

Tel.: 311 604 539, E-mail: tstindl@osoud.ber.justice.cz

 

 

 

Detašované pracoviště Okresního soudu v Berouně

 

Adresa:  Politických vězňů  20, 266 01 Beroun

 (vchod budovou bývalého okresního úřadu)

 

Upozornění: Tato adresa není určena pro doručování.

 

Trestní oddělení:

 

Vedoucí trestní kanceláře:   

Ladislava Vašková (č. dv. 309)

Tel.: 311 604 559

E-mail: lvaskova@osoud.ber.justice.cz

Fax: 257 005 053

 

Vyšší soudní úřednice:                     

Zdeňka Minaříková (č. dv. 323)

Tel.: 311 604 573, E-mail: zminarikova@osoud.ber.justice.cz

 

Exekuční oddělení:

 

Vedoucí exekuční kanceláře:          

(senát předsedkyně senátu Mgr. Věry Dandové a Mgr. Moniky Oliveriusové)

Barbora Čerplová (č. dv. 316 - věci E, EXE - soudní exekutoři, Nc - § 260 o.s.ř.)

Tel.: 311 604 566, E-mail: bcerplova@osoud.ber.justice.cz

 

Vyšší soudní úřednice:                     

Marcela Zajícová (č. dv. 318)

Tel.: 311 604 568, E-mail: mzajicova@osoud.ber.justice.cz

 

Hana Klimentová (č. dv. 319)

Tel.: 311 604 569, E-mail: hklimentova@osoud.ber.justice.cz

 

Martina Žiláková (č. dv. 320)

Tel.: 311 604 570, E-mail: mzilakova@osoud.ber.justice.cz

 

ePodatelna