obsah

Krajský soud v Hradci Králové

Krajský soud v Hradci Králové

 

Krajský soud v Hradci Králové

Československé armády 218
502 08 Hradec Králové
tel.: +420 498 016 111
fax: +420 495 514 021
datová schránka: ep7abae
email: podatelna@ksoud.hrk.justice.cz

Budova krajského soudu se nachází v centru Hradce Králové pod hradbami Starého města. Hlavní vchod do budovy je z ulice Československé armády. Při vstupu do budovy musí každý návštěvník projít bezpečnostním rámem a příruční zavazadlo vložit na jedoucí pás rentgenového zařízení. Zdravotně postiženým občanům je umožněn bezbarierový vstup do budovy postranním vchodem z ulice U Kavalírů. Zde umístěným zvonkem lze přivolat příslušníka justiční stráže, který zajistí doprovod k výtahu umístěném v dvorním traktu objektu. K budově soudu je možno se dopravit linkami MHD č. 2 (zastávka "Komenského") a č. 7. (zastávka "Stará nemocnice"), případně většinou spojů směřujících k zastávce "Magistrát města". K parkování vozidel lze využít parkovací místa před a podél budovy soudu. Parkoviště je opatřeno parkovacími hodinami.


popis.Text


Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích

Sukova třída 1556
530 96  Pardubice
tel.: +420 467 000 111
fax: +420 466 535 196
datová schránka: ep7abae
email: podatelna@ksoud.pce.justice.cz

Pobočka krajského soudu sídlí v centru Pardubic naproti zimnímu stadionu v budově společnosti Pražská správa nemovistostí, spol. s r.o. Vchod do budovy je ze Sukovy třídy. Pobočka je umístěna od 3. do 5. patra. Při vstupu do 3. patra musí každý návštěvník projít bezpečnostním rámem a ruční zavazadlo vložit na jedoucí pás rentgenového zařízení.
Bezbariérový vstup do budovy je umožněn vedlejším vchodem, kde je umístěn zvonek, kterým si učastník přivolá příslušníka justiční stráže, který jej doprovodí k výtahu.
K budově soudu je možno se od autobusového i vlakového nádraží dopravit všemi linkami MHD jedoucími směrem Masarykovo náměstí nebo přímo linkou č. 11 (zastávka "Sukova třída", která je umístěna přímo u vchodu do budovy). K parkování lze využít parkovací místa u hotelu Labe nebo vedle zimního stadionu.


popis.Text

 

ePodatelna