obsah

Okresní soud v Teplicích

Soudní poplatky

Pokladna (č. dveří 31c v první nadzemní podlaží):

- prodej kolků:

- příjem plateb v hotovosti

 

 

Přímé platby lze poukázat:

 

1) soudní poplatky - číslo bankovního účtu 3703-525501/0710

 

2) náklady řízení - číslo bankovního účtu 19-525501/0710

 

3) peněžité tresty a pokuty - číslo bankovního účtu 3762-525501/0710

 

4) peníze z výkonu rozhodnutí, majetkové záruky, jistota, kauce, záloha na znalecký posudek, soudní depozita, narovnání - číslo bankovního účtu 6015-525501/0710

 

Pro složení plateb je nutné vždy uvádět variabilní symbol.

 

Variabilní symbol předepisuje soudní kancelář.

 

Dotazy ohledně plateb vyřizuje finanční účtárna tel.: 417 599 111,

e-mail: kbrebisova@osoud.tep.justice.cz nebo dzavadilova@osoud.tep.justice.cz

 

ePodatelna