obsah

Okresní soud v Teplicích

Úřední dny a důležité informace

Pracovní doba pro styk s veřejností: 

Pondělí                  8.00 hod. - 11.45 hod.       13.00 hod. - 16.30 hod.

Středa                    8.00 hod. - 11.45 hod.       13.00 hod. - 16.00 hod.

Nahlížení do spisů:     

V příslušných kancelářích jednotlivých oddělení v pracovních dnech i mimo úřední dny

 v době od  8.00 hod. - 11.30 hod., 13.00 hod. - 14.00 hod.

Pracovní doba podatelny:                                     Pracovní doba infocentra:

                                                                                    (polední pauza 11.30hod. - 12.30hod.)

Pondělí                 7.00 hod. - 16.30 hod.              Pondělí                  8.00 hod. - 16.00 hod.

Úterý                      7.00 hod. - 15.00 hod.              Úterý                      8.00 hod. - 14.00 hod.

Středa                   7.00 hod. - 16.00 hod.              Středa                   8.00 hod. - 16.00 hod.

Čtvrtek                   7.00 hod. - 15.00 hod.              Čtvrtek                   8.00 hod. - 14.00 hod.

Pátek                     7.00 hod. - 14.00 hod.              Pátek                     8.00 hod. - 14.00 hod.

 

Prodej kolků a vyřizování dotazů na znalce a tlumočníky zajišťuje pokladna v 1. patře

budovy v místnosti 31/III.

Číslo účtu pro složení jistoty pro předběžné opatření

6015-525501/0710     V.S. 738

 

Návštěvní hodiny u předsedy soudu:         

Středa   9.00 hod. - 11.00 hod.  

Návštěvní hodiny u místopředsedkyně soudu JUDr. Daniely Novotné:        

Středa   9.00 hod. - 11.00 hod.  

Návštěvní hodiny u zastupující místopředsedkyně soudu JUDr. Dany Kolářové:        

Čtvrtek   9.00 hod. - 11.00 hod.  

(Návštěvu u vedení soudu je vhodné předem ohlásit i v návštěvních hodinách. Neohlášená návštěva nemusí být výjimečně,  z naléhavých provozních a nebo časových důvodů, přijata; v takovém případě s ní bude dohodnut jiný termín.

 

ePodatelna