obsah

Okresní soud v Rakovníku

Další informace a odkazy

Veškeré dotazy a žádosti o informace lze směřovat na Informační centrum Okresního soudu v Rakovníku.  Na informační centrum se lze obrátit prostřednictvím telefonu, případně emailu. Při osobní návštěvě naleznete Informační centrum ve vestibulu Okresního soudu  v Rakovníku

tel : 313285347

email : infocentrum@osoud.rak.justice.cz

Žádosti o informace lze také směřovat na elektronickou podatelnu soudu, vybrané informace lze pak nalézt na následujících odkazech :

Seznam znalců a tlumočníků

Stížnosti

Poplatky

Seznam advokátů - ustanovovaných obhájců a opatrovníků

Informace k podávání předběžných opatření

Seznam soudců

Seznam vyšších soudních úřednic a tajemnic

Podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kamerový systém

Bezbariérový přístup


 
ePodatelna