obsah

Obvodní soud pro Prahu 10

Bankovní spojení

Soudní poplatek
se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě) na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na č. účtu: 3703-428031/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář

Znalečné a tlumočné
uložené rozhodnutím soudu, hradí účastník řízení na č. účtu: 6015-428031/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář

Náklady trestního řízení, náhrady za ustanovené obhájce apod.
které bylo uloženo uhradit, se zasílají na č. účtu: 19-428031/0710, informace o vymáhaných pohledávka sdělují vymáhající úředníci a kancelář soudu

Kauce, jistoty, narovnání, zálohy na soudní řízení
se hradí na č. účtu: 6015-428031/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář

Složení jistoty – žádost o vydání předběžného opatření
č. účtu: 6015-428031/0710, specif. symbol: datum nar. plátce (žalobce)

variabilní symbol pro rok 2017: 1519000017

variabilní symbol pro rok 2018: 1519000018

 

 Peněžité tresty a pokuty
hradí ten, komu byly uloženy, na č. účtu: 3762-428031/0710, informace o vymáhaných pohledávka sdělují vymáhající úředníci a kancelář soudu

 

 

 

 

 

ePodatelna