obsah

Obvodní soud pro Prahu 10

Informace a úřední hodiny pro veřejnost

 

 Informace a úřední hodiny pro veřejnost

Pracovní doba OS pro Prahu 10:

Pokladní hodiny a doba pro nahlížení do spisů:

Pondělí

7:30 – 16:30

8:00 – 11:30

12:30 – 16:00

Úterý

7:30 – 16:00

8:00 – 11:30

12:30 – 15:30

Středa

7:30 – 17:00

8:00 – 11:30

12:30 – 16:30

Čtvrtek

7:30 – 16:00

8:00 – 11:30

12:30 – 15:30

Pátek

7:30 – 14:30

8:00 – 11:30

12:30 – 14:00

 

 

  • Úřední hodiny pro veřejnost jsou shodné s pracovní dobou soudu.
  • Nahlížení do soudních spisů je možné pouze ve stanovených hodinách.
  • Návštěvy u předsedy soudu jsou možné kdykoliv během pracovní doby soudu, pouze však na základě předchozí domluvy.
  • Veškeré informace týkající se řízení vedených u Obvodního soudu pro Prahu 10, včetně nahlížení do soudních spisů a pořizování kopií obsahu soudního spisu, je možné získat pouze prostřednictvím „Informačního centra Obvodního soudu pro Prahu 10“ umístěného v přízemí hlavní budovy za bezpečnostní kontrolou justiční stráže na levé straně – okénka č. 14, 15, 18, 22 a 21 /pokladna/ - značeno oranžovou barvou.

 

Informační centrum obvodního soudu pro Prahu 10

(oddělení vztahů k veřejnosti)

 

  • v úředních hodinách soudu zajišťuje příjem písemných podání
  • v úředních hodinách soudu přijímá a sepisuje stížnosti na průtahy v řízení a nevhodné chování soudních osob
  • v úředních hodinách soudu poskytuje informace ze soudních spisů:

a) telefonicky na číslech tel. 251 447 710

b) osobně

  • předkládá k nahlédnutí Rozvrh práce Obvodního soudu pro Prahu 10
  • realizuje nahlížení do soudních spisů v určené době. K nahlížení do spisů je třeba předchozí telefonické či osobní objednání  (§ 8 odst.1 jednacího řádu pro okresní a krajské soudy) - objednání umožní spis připravit a rezervovat místo k nahlížení v informačním oddělení. Objednání je možné osobně,  emailem podatelna@osoud.pha10.justice.cz  nebo telefonicky na shora uvedených číslech.

 

Informace o stavu řízení lze také získat na

 

http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp

 

 Informace o režimu parkoviště pro účastníky soudního jednání v JANM :

V justičním areálu Na Míčánkách v Praze 10 (dále jen JANM) je omezena kapacita parkovacích stání. V případě zaplnění parkoviště je uzavřena brána vjezdového pruhu a umístěna dopravní značka“ zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „ parkoviště plně obsazeno“.

Řidiči musí respektovat toto dopravní značení, nesmí blokovat  prostor vjezdu diskusemi s ostrahou parkoviště.

Vyhrazená volná stání jsou rezervována po celou provozní dobu parkoviště pro kurýry Policie ČR, soudů a státních zastupitelství, případně servisní vozidla.

Účastníci jednání v JANM musí počítat s časovou rezervou při komplikacích se zaparkováním mimo justiční areál.

Parkoviště však nespadá pod správu Obvodního soudu pro Prahu 10!

ePodatelna