obsah

Okresní soud v Bruntále

Úřední deska

Rozvrh práce 2018

Rozvrh práce u Okresního soudu v Bruntále pro rok 2018

Rozvrh práce 2017

Rozvrh práce u Okresního soudu v Bruntále pro rok 2017

Rozvrh práce 2016

Rozvrh práce Okresního soudu v Bruntále pro rok 2016

Rozvrh práce 2015

Rozvrh práce Okresního soudu v Bruntále pro rok 2015

Notáři

Seznam notářů určených ve smyslu § 113 notářského řádu vydávat stejnopisy, opisy a výpisy z notářských zápisů sepsaných státními notářstvími a potvrzeními ze spisů vedených v nerozhodovací činnosti státních notářství.

Rozvrh práce 2014

Rozvrh práce na rok 2014 včetně změn

Rozvrh práce 2013

Rozvrh práce na rok 2013 včetně změn

Strana 1/1

ePodatelna