obsah

Okresní státní zastupitelství v Tachově

Místo a způsob, jak získat potřebné informace 

     Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je  možno získat na základě ústní či písemné žádosti. Ústní žádost je třeba učinit v podatelně na  adrese úřadu, případně telefonicky.  Písemnou žádost je třeba doručit na adresu úřadu, popřípadě faxem nebo elektronickou poštou

ePodatelna