obsah

Okresní státní zastupitelství v Tachově

Základní informace o rozpočtu

Okresní státní zastupitelství v Tachově nemá vlastní rozpočet. Ve smyslu § 52 zákona č. 218/2000 Sb., Rozpočtová pravidla, je vnitřní organizační jednotkou Krajského státního zastupitelství v Plzni, které provádí jeho financování ze svého rozpočtu.

 


ePodatelna