obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Částka 143, Sbírka zákonů č. 442 /2006, Strana 6149

ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Částka 143, Sbírka zákonů č. 442 /2006, Strana 6149

Název subjektu

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kontaktní údaje povinného subjektu

Způsob případných plateb
IČ: 00025429
DIČ: subjekt není plátcem DPH

Dokumenty

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Formuláře

Řešení životních situací

Předpisy

Úhrady za poskytování informací

Licenční smlouvy

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová