obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva od 1. ledna 2014

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Tyto zákony k témuž datu zrušují zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nová zákonná úprava sdružovacího práva se dotýká občanských sdružení a jejich organizačních jednotek oprávněných jednat svým jménem, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a jejich organizačních jednotek oprávněných jednat svým jménem, mezinárodních nevládních organizací zřízených nebo vyvíjejících činnost nebo majících sídlo v České republice a jejich organizačních jednotek oprávněných jednat svým jménem, zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích, dosud vedených v příslušných evidencích Ministerstva vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb. a zákona č. 116/1985 Sb.

 

Tyto evidence se dnem 1. ledna 2014 považují za spolkový rejstřík vedený rejstříkovými soudy, na které v plném rozsahu přechází z Ministerstva vnitra agenda týkající se uvedených právnických osob.

 

Konkrétní informace o právním postavení a povinnostech dotčených právnických osob v souvislosti s přechodem na novou zákonnou úpravu jsou ke stažení zde.

 

 

Formulář pro návrh na zápis, změnu či výmaz údajů o spolku ze spolkového rejstříku naleznete zde.

 

 

                                                             

 25. 11. 2013                  Legislativní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministr spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D