obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Ministerstvo spravedlnosti připravilo v souladu s Plánem legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Hlavním cílem tohoto návrhu zákona je podpora zvyšování počtu uložených peněžitých trestů. Za tímto účelem jsou navrhovány změny jak hmotněprávních podmínek ukládání tohoto trestu a důsledků jeho nevykonání, tak změny právní úpravy jeho výkonu. Za hlavní změny, které se navrhují v oblasti trestního práva hmotného, lze považovat zrušení institutu náhradního trestu odnětí svobody a jeho nahrazení přeměnou nezaplaceného peněžitého trestu v trest odnětí svobody podle zákonem stanoveného přepočtu a zrušení možnosti přeměny peněžitého trestu v jiné alternativní tresty, v oblasti trestního práva procesního je třeba se zmínit zejména o změně orgánu příslušného k jeho vymáhání. Návrh přichází s tím, že peněžité tresty by byly vybírány soudy, vymáhány by pak ale byly v rámci kompetenční dělené správy celním úřadem. Tato změna se pak navrhuje u všech justičních pohledávek, jejichž správa placení se řídí daňovým řádem. 

Návrh zákona byl dne 28.8.2018 zaslán do připomínkového řízení.

Návrh zákona

Platné znění s vyznačením změn

Důvodová zpráva

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová