obsah

Obecné informace

webová služba Insolvenčního rejstříku

Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytuje od 1.1.2008 také webovou službu, která umožňuje automaticky komunikovat a vyměňovat si údaje z aplikace insolvenčního rejstříku s jinými aplikacemi přes Internet. Poskytuje shodné údaje, které jsou dostupné v interaktivním prohlížení insolvenčního rejstříku. Tyto údaje jsou určeny pro strojové zpracování. Služba je koncipovaná jako veřejná a je zdarma.

Popis veřejného rozhraní najdete na adrese: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=SLEDOVANIWS

Dokumentace k webové službě:
WS ISIR.pdf