obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Evidence svěřenských fondů

Evidence svěřenských fondů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o svěřenských fondech a některých zahraničních svěřenských fondech. Evidence je částečně neveřejná a je vedena rejstříkovými soudy. Součástí evidence je též sbírka listin.

Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném od 1. 1. 2018, zřizuje evidenci svěřenských fondů k 1. lednu 2018. V podrobnostech viz především § 65a a násl. a 118a rejstříkového zákona.

Podrobnější informace o fungování evidence naleznete zde.