obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Rejstřík sdělení

1/2018

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2018 ze dne 21. 3. 2018, č. j. 12/2017-OJD-ORG/51, o vydání vzorů „s. ř. s.“, doporučených pro použití ve správním soudnictví

 

2/2018

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 2/2018 ze dne 1. 6. 2018, č. j. MSP-12/2017-OJD-ORG/57, o vydání dalších vzorů „tr. ř.“, doporučených pro použití v trestním soudním řízení

 

 

1/2017

Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2017 ze dne 29. 12. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/43,o vydání vzorů „tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř., d. ř.“, doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním řízení

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová