obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Reakce na opakující se dotazy veřejnosti

Informace k zápisu spolků

Ministerstvo spravedlnosti nevede registraci spolků. Spolky se zapisují do spolkového rejstříku, který vedou rejstříkové soudy. Příslušným rejstříkovým soudem je krajský soud, v jehož obvodu má spolek své sídlo.

Omezená kapacita parkovacích míst v justičním areálu Na Míčánkách

V justičním areálu Na Míčánkách v Praze 10 je omezena kapacita parkovacích stání. V případě zaplnění parkoviště je uzavřena brána vjezdového pruhu a umístěna dopravní značka“ zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „ parkoviště plně obsazeno“. Řidiči musí respektovat toto dopravní značení, nesmí blokovat prostor vjezdu diskusemi s ostrahou parkoviště. Vyhrazená volná stání jsou rezervována po celou provozní dobu parkoviště pro kurýry Policie ČR, soudů a státních zastupitelství, případně servisní vozidla. Účastníci jednání v justičním areálu musí počítat s časovou rezervou při komplikacích se zaparkováním mimo justiční areál.

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k právní úpravě porozvodové péče

Ministerstvo spravedlnosti je přesvědčeno, že stávající právní úprava porozvodové péče není diskriminační vůči žádnému z rodičů a nebrání tomu, aby se na výchově podíleli oba rodiče.

Strana 1/1

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová