obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Etický kodex zaměstnance Ministerstva spravedlnosti

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek vydal dne 18. září 2012 Etický kodex zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který nahrazuje s účinností od 1. října 2012 Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě z roku 2001. 

Pro státní zaměstnance Ministerstva spravedlnosti dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, platí s účinností od 1. ledna 2016 služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců, a rovněž služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu spravedlnosti č. 2/2016 ze dne 11. května 2016, kterým se stanoví specifická pravidla etiky při výkonu služby státního zaměstnance Ministerstva spravedlnosti.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová