obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Výběrová řízení

Vyhlášení výběrového řízení pro kandidáty na funkci soudce Tribunálu v rámci Soudního dvora Evropské unie

Dne 3. prosince 2015 schválila Rada ministrů spravedlnosti reformu Soudního dvora EU přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie. Reforma Soudního dvora EU spočívá mimo jiné v navýšení počtu soudců Tribunálu na 2 soudce z každého členského státu.

Strana 1/1

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová