obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Norské fondy

Program CZ15 - Budování kapacit a spolupráce v justici a nápravné služby včetně alternativních trestů

Program CZ15 bude realizován prostřednictvím tzv. předem definovaných projektů, které bude realizovat Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba a Vězeňská služba.

Programme CZ15

In general, the CZ15 Programme implementation was influenced by long tendering process within projects implemented by Ministry of Justice and Prison Service. Implementation of all projects was extended till 30 April 2017 in order to remedy delays and allow for efficient utilisation of funds.

Mezinárodní konference - otevřená věznice ve Stráži pod Ralskem

Projekt Mezinárodní konference bude navazovat na úspěšnou a efektivní spolupráci s norskými partnery nastavenou v rámci probíhajícího Programu CZ 15 (Spolupráce v justici) Norských fondů 2009 – 2014. Projekt přímo navazuje na 2 uskutečněné Studijní cesty do Norska, konané v září 2015 a v srpnu 2016, jejímž účelem bylo prvním seznámení se s fungováním otevřených věznic v Norsku, konkrétně na ostrově Bastoy, ve městech Trogstad a Oslo.

Strana 1/3

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová