obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Základní informace

Desatero dobré správy dle Veřejného ochránce práv

Dle usnesení vlády č. 593 ze dne 15. 8. 2012 bylo doporučeno členům vlády zveřejnit do 15. 10. 2012 "Desatero dobré správy Veřejného ochránce práv při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí či nesprávný úřední postup" způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Zveřejněním daného dokumentu na webu MSp je doporučení vlády realizováno.

Strana 1/2