obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

  

 

popis.Text   

 

2000
částka 1/2000 SIS
částka 2/2000 SIS
rejstřík 2000 SIS
 
 
2001
částka 1/2001 SIS
částka 2/2001 SIS
částka 3/2001 SIS
částka 4/2001 SIS
částka 5/2001 SIS
částka 6/2001 SIS
částka 7/2001 SIS
rejstřík 2001 SIS
 
 
2002
částka 1/2002 SIS
částka 2/2002 SIS
částka 3/2002 SIS
částka 4/2002 SIS
částka 5/2002 SIS
částka 6/2002 SIS
rejstřík 2002 SIS
 
2003
částka 1/2003 SIS
částka 2/2003 SIS
částka 3/2003 SIS
částka 4/2003 SIS
rejstřík 2003 SIS
 
2004
částka 1/2004 SIS
částka 2/2004 SIS
částka 3/2004 SIS
částka 4/2004 SIS
částka 5/2004 SIS
částka 6a/2004 SIS
částka 6b/2004 SIS
částka 7/2004 SIS
rejstřík 2004 SIS
 
2005
částka 1/2005 SIS
částka 2/2005 SIS
částka 3/2005 SIS
částka 4/2005 SIS
rejstřík 2005 SIS
 
2006
částka 1/2006 SIS
částka 2/2006 SIS
částka 3/2006 SIS
částka 4/2006 SIS
rejstřík 2006 SIS 
 
2007
částka 1/2007 SIS
částka 2/2007 SIS
částka 3/2007 SIS
částka 4/2007 SIS
částka 5/2007 SIS
částka 6/2007 SIS
částka 7/2007 SIS
částka 8/2007 SIS
částka 9a/2007 SIS
částka 9b/2007 SIS
částka 9c/2007 SIS
částka 10/2007 SIS
rejstřík 2007 SIS 
 
2008 
částka 1/2008 SIS
částka 2/2008 SIS
částka 3/2008 SIS
částka 3a/2008 SIS
částka 4/2008 SIS
částka 5/2008 SIS
částka 6/2008 SIS
rejstřík 2008 SIS
  
2009
částka 1/2009 SIS
částka 2/2009 SIS
částka 3/2009 SIS
částka 4/2009 SIS
částka 5/2009 SIS
částka 6/2009 SIS
částka 7/2009 SIS
rejstřík 2009 SIS
  
2010
částka 1/2010 SIS 
částka 2/2010 SIS
částka 3/2010 SIS
částka 4/2010 SIS
částka 5/2010 SIS
částka 5a/2010 SIS
částka 5b/2010 SIS
částka 5c/2010 SIS
rejstřík 2010 SIS
 
 
2011
částka 1/2011 SIS
částka 2/2011 SIS
částka 3/2011 SIS
částka 3a/2011 SIS
částka 4/2011 SIS
částka 5/2011 SIS
částka 6/2011 SIS
částka 7/2011 SIS
částka 8/2011 SIS
rejstřík 2011 SIS  
 
2012
 
 
 
 
 
2013
 
 
 
 
 
 
 
2014
částka 1/2012 SIS
částka 2/2012 SIS
částka 3/2012 SIS
rejstřík 2012 SIS
 
 
částka 1/2013 SIS
částka 2/2013 SIS

částka 3/2013 SIS

částka 4/2013 SIS

rejstřík 2013 SIS

 

částka 1/2014 SIS
částka 2/2014 SIS
částka 3/2014 SIS
částka 4/2014 SIS
částka 5/2014 SIS
částka 6/2014 SIS
částka 7/2014 SIS
částka 8/2014 SIS

rejstřík 2014 SIS

 

 

   2015                    částka 1/2015 SIS
                               rejstřík 2015 SIS
  
   2016                    částka 1/2016 SIS
                               částka 2/2016 SIS
 
 
   2017         Nově zveřejněné instrukce naleznete v rubrice - Rejstřík instrukcí

  

Věcný přehled platných instrukcí publikovaných ve Sbírce instrukcí a sdělení - stav k 31. 12. 2010
 
Přehled platných instrukcí a sdělení  publikovaných ve Sbírce instrukcí a sdělení – stav k 31. 12. 2016
 
Přehled platných instrukcí a sdělení MSp - stav k 31. 12. 2017
 _______________________________________________________________________________________
 

Vydavatel: Ministerstvo spravedlnosti ČR - Vychází: podle potřeby pro vnitřní potřebu justice - Redakce: Ministerstvo spra-

 

vedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 - telefon: 221 997 381 - e-mail: sis@msp.justice.cz - Administrace, ob-

 

jednávky: NVD, Na průhonu 19/653, Praha 8, e-mail: nvd@atlas.cz - Tisk : Vězeňská služba VStisk Praha - Pankrác - Di stri-

 

buce: V.R.V. s.r.o. (ZPS), provoz Petýrkova 1950, Praha 11

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová