obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Historie ministerstva

Historické zajímavosti - náhrobek na dvoře Ministerstva spravedlnosti

Náhrobek, umístěný ve zdi vedlejší budovy, tzv.domečku, patří urozenému pánu Přibíku Františku Deymovi ze Stříteže

Historické zajímavosti - socha sv. Bartoloměje na dvoře Ministerstva spravedlnosti

V jižní části dvora (v blízkosti vjezdu do areálu gymnázia) stojí již poněkud silně poškozená barokní socha sv. Bartoloměje. O jejím původu, stáří a autoru prakticky nic nevíme. Jde zřejmě o součást výzdoby kostela a kláštera sv. Bartoloměje, který stáv

Strana 1/1