obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kompetence Ministerstva spravedlnosti podle § 11 zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

 (1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní

správy pro soudy a státní zastupitelství.

 

(2) Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k

úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká

republika.

 

(3) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní

správy pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České

republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje telekomunikační

síť Vězeňské služby České republiky.

 

(4) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní

správy pro probaci a mediaci.

 

(5) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při

vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv

a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu

o občanských a politických právech a koordinuje provádění

rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.

------------------------------------------------------------------

3) Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.