obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Doručování soudních zásilek

Především vždy na vaši povinnou doručovací adresu. Podle jejího typu to bude buď v datové, nebo v listinné podobě. Způsob doručování bude závislý na druhu zásilky. Všechny listinné zásilky soudu budou zasílány v obálkách se zeleným pruhem.

Druh zásilky

Doručení do domovní schránky

Doručení do datové schránky

Zásilka určená do vlastních rukou (žaloba, rozsudek)

Nezastihne-li vás doručovatel, vloží do vaší domovní schránky výzvu a zásilku uloží na poště. Nemá-li doručovatel výzvu kam vložit, bude písemnost vrácena soudu a výzva vyvěšena na úřední desce. Nevyzvednete-li si ji na poště nebo u soudu, bude 10. dnem považována za doručenou (tzv. fikce doručení). 11. den pošta vloží zásilku do vaší domovní schránky.

Soud zašle zásilku do vaší datové schránky. Zásilka je doručena v momentě, kdy se do své datové schránky přihlásíte. I když se do své schránky během 10denní úložní doby nepřihlásíte, bude 10. dnem považována za doručenou, ledaže zákon vylučuje náhradní doručení tzv. fikcí (např. platební rozkaz).

Zásilka určená do vlastních rukou s vyloučením vložení do schránky - bez fikce doručení (platební rozkaz, výzva k vyjádření k žalobě pod sankcí uznání nároku, předvolání k přípravnému jednání)

Nezastihne-li vás doručovatel, vloží do vaší domovní schránky výzvu a zásilku uloží na poště. Nemá-li doručovatel výzvu kam vložit, bude písemnost vrácena soudu, výzva vyvěšena na úřední desce a zásilku si můžete ve lhůtě 10 dnů u soudu vyzvednout. Pokud si zásilku do 10 dnů na poště nevyzvednete, pošta ji 11. den po uložení vrátí soudu jako nedoručenou.

Ostatní soudní zásilky (usnesení, předvolání, výzvy, poučení a jiná sdělení soudu)

Nezastihne-li vás doručovatel, vloží zásilku do vaší schránky a tím je zásilka doručena. Nemáte-li schránku, bude písemnost vrácena soudu a vyvěšena na úřední desce. Nevyzvednete-li si ji u soudu, bude 10. dnem považována za doručenou (tzv. fikce doručení).

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová