obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Veřejný statistický portál infoData

Ministerstvo spravedlnosti spustilo v říjnu roku 2010 statistický portál infoData, který umožňuje přístup široké veřejnosti k soudním výkazům a statistikám. Jeho hlavním cílem je na jednom místě přehledně prezentovat všechny důležité informace o justici a tím přispět k její větší otevřenosti.

Hlavními dokumenty zveřejňovanými na portálu infoData jsou přehledy činnosti soudů a státních zastupitelství sledující nápad a stav vyřizování věcí na jednotlivých soudech a státních zastupitelstvích (stejně tak i množství nevyřízených věcí a jejich délku), dále například statistické ročenky vyhotovované z pravomocně skončených věcí (např. v trestním, civilním, opatrovnickém či insolvenčním řízení).

Největším přínosem nového portálu je možnost veřejné kontroly činnosti soudů a státních zastupitelství a zpřístupnění všech statistických údajů na jednom místě a prostřednictvím internetu. Samozřejmostí je také aktuálnost vystavovaných dokumentů; na portálu se objeví nejpozději do deseti dnů od skončení vykazovaného období.

Pro justici znamená portál infoData zejména jednotný systém statistik, zcela automatizovaný sběr dat bez nutnosti lidského zásahu a centralizaci statistických výstupů na jednom místě.