obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zprávy o činnosti

Zprávy o stavu vyřizování stížností a oznámení

V této rubrice jsou k dispozici zprávy o vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva a oznámení podaných proti České republice k Výboru OSN pro lidská práva, které vládní zmocněnec předložil vládě.

Strana 1/1