obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Základní informace

Ministerstvo spravedlnosti připravuje právní předpisy, které ovlivňují život každého občana v oblastech práva občanského, obchodního, trestního, procesního. Z dílny ministerstva spravedlnosti pocházejí také právní úpravy předpisů, jimiž se řídí profese jako jsou soudci, advokáti, notáři či exekutoři.

 

Ihned po svém nástupu do funkce ministra spravedlnosti v roce 2006 nastartoval Jiří Pospíšil Reformu justice, v níž je pokračováno i v jeho dalším volebním období od roku 2010. V jejím rámci byla přijata a vyhlášena ve Sbírce zákonů řada nových průlomových právních předpisů. Jejich cílem je celkové zlepšení činnosti justice. Mezi nejdůležitější legislativní úkoly v tomto volebním období patří zejména kompletní rekodifikace soukromého práva, zefektivnění a zrychlení soudnictví, posílení práv obětí trestných činů, posílení nezávislosti státního zastupitelství, zjednodušení a zefektivnění exekučního řízení za současného respektování práv účastníků exekučního řízení atd. Základní cíle legislativních prací pro toto volební období naleznete zde. Dalším ze stěžejních projektů je elektronizace justice, jež má za cíl zrychlit a zefektivnit činnost soudnictví pro veřejnost i rezort.

 

Legislativní činnost probíhá na Ministerstvu spravedlnosti v oblastech občanského práva hmotného a  občanského práva procesního, trestního práva, insolvenčního práva a práva profesního


Na přípravě zákonů spolupracují s ministerstvem spravedlnosti experti z praxe. V rámci maximální otevřenosti justice občanům je veřejnosti umožněno ovlivnit podobu zákonů (např. Občanský zákoník) prostřednictvím veřejného připomínkového řízení.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová