obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Právo obchodních společností

Vyhodnocení konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

Ministerstvo spravedlnosti společně s Ministerstvem financí vyhodnotily veřejnou konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. V této konzultaci se řešily především otázky, které jsou ponechány na uvážení jednotlivých států (diskrece). Cílem konzultace bylo získat názor dotčených subjektů – emitentů, zprostředkovatelů, správců aktiv – i širší veřejnosti na zvažované změny.

Konzultace ke směrnici o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů

Ministerstvo spravedlnosti společně s Ministerstvem financí připravilo konzultaci k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. V této konzultaci se řeší především otázky, které jsou ponechány na uvážení jednotlivých států (diskrece). Odpovědi budou zohledněny při přípravě transpoziční novely. Smyslem je získat názor dotčených subjektů – emitentů, zprostředkovatelů, správců aktiv - i širší veřejnosti na zvažované změny.

Veřejné konzultace EU – Modernizace práva obchodních společností EU: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací

Evropská komise vyhlásila veřejné konzultace týkající se modernizace práva obchodních společností v oblasti digitálních řešení a účinných přeshraničních operací. Konzultace trvají do 6. srpna 2017.

Veřejné konzultace EU - přeshraniční fúze a rozdělení

Informace o veřejných konzultacích Evropské komise k přeshraničním fúzím a rozdělením

Právo EU v oblasti obchodních společností

Stručný úvod do platné úpravy obchodních společností v právu EU.

Strana 1/1

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová