obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vybrané názory VLP OSN

Názor Výboru ze dne 25. října 2002 na oznámení č. 757/1997, které vůči České republice učinila paní Alžběta Pezoldová

Výbor konstatoval, že Česká republika porušila článek 26 ve spojení s článkem 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, neboť oznamovatelce byl opakovaným diskriminačním způsobem odňat přístup k dokumentům.

Názor Výboru ze dne 25. července 2002 na oznámení č. 946/2000, které vůči České republice učinil pan L. P.

Výbor hodnotil situaci vzniklou nerealizováním styku pana L. P. s jeho nezletilým synem. Připustil, že takový styk mezi rodičem a dítětem může být v zájmu dítěte i zakázán, avšak v případě pana L. P. byl tento styk určen soudním rozhodnutím.

Názor Výboru ze dne 15. ledna 2002 na oznámení č. 774/1997, které vůči České republice učinil pan Robert Brok

Výbor dospěl k závěru, že odmítnutí restitučního nároku oznamovatele dle zákona č. 87/1991 Sb. ve znění zákona č. 116/1994 Sb. z důvodu, že došlo ke znárodnění tohoto majetku před 25. únorem 1948, představuje porušení práva na stejnou ochranu zákona.

Názor Výboru ze dne 30. října 2001 na oznámení č. 747/1997, které vůči České republice učinil pan Dr. Karel Des Fours Walderode

Výbor v tomto případě shledal, že odmítnutí restituce majetku podle zákona č. 243/1992 Sb. z důvodu nesplnění podmínky státního občanství představuje porušení článku 26 ve spojení s článkem 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Názor Výboru ze dne 30. října 2001 na oznámení č. 765/1997, které vůči České republice učinila paní Eliška Fábryová

Výbor dospěl k závěru, že vinou administrativní chyby státního úřadu byla předkladatelka oznámení zbavena možnosti, aby s ní bylo zacházeno jako s dalšími osobami oprávněnými k restituci majetku, což představuje porušení článku 26 Mezinárodního paktu.

Názor Výboru ze dne 12. července 2001 na oznámení č. 857/1999, které vůči České republice učinili pánové Miroslav Blazek, George A. Hartman a George Krizek

Výbor považuje podmínku státního občanství zakotvenou v restitučních předpisech za diskriminační ve smyslu článku 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Strana 1/1

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová